Helal Kazanca Teşvik


Ey Hak kapısının hizmetçisi!
Haram yemek kalbi öldürür.
Helal lokma ise kalbi diriltir.

Öyleki bir lokma orayı aydınlatır,diğer bir lokma orayı karartır.
Bir lokma seni dünyayla meşgul kılar.
Bir lokmada seni ahiretle meşgul kılar.
Bir lokmada varki,Seni hem dünya ,hem ahiret konusunda zahit yapar.
Diğer bir lokmada varki,seni bu ikisini yaradana çevirir,O na olan rağbetini arttırır.
Haram nesne seni ekseri dünya ile oyalar;Günah ve isyanları sana sevdirir.
Mübah olan nesneler ise ,seni ahiretle meşgul kılar,İbadet-ü taati sana sevdirir.

Kısacası helal lokma kalbi mevlaya yaklaştırır.
İşte bütün bu lokmalar ancak Hakk'a olan marifetle bilinebilir.
O'na olan marifet ise,kalble olur,onun manevi havası orada esmeye başlar;kağıt üzerinde değil.
Sen ne yiyiyp içtiğini,ne giyinip nikah ettiğini ve bütün bunların nereden ,ne yolla ele geçtiğini dikkatle incelemedikçe Hakk'ı nasıl bilebilirsin?
Yani O'nun hakkında layıkıyle marifet sahibi nasıl olabilirsin?
Hazreti peygamber (s.a.v) 'in şu mübarek sözlerini duymadınmı?
-''Yiyecek ve içeceğinin nereden geldiğine aldırış etmeyen kimseyi Cenab-ı ALLAH cehennemin hangi kapısından içeri sokacağına pek bakmaz ''

0 yorum: